MVO

Duurzaam en maatschappelijk ondernemen staat bij Hercules Speeltoestellen hoog op de agenda.

MVO

Duurzaam en maatschappelijk ondernemen staat bij Hercules Speeltoestellen hoog op de agenda. Een logische gevolg van onze business. Als we meer kinderen vaker en langer buiten willen laten spelen moeten we op allerlei vlakken bijdragen aan hun toekomst. Hierom hebben wij grote aandacht voor onze medewerkers, relaties en onze planeet in het algemeen.

CO2 Prestatieladder

Onze opdrachtgevers stellen terecht steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Om aan onszelf, maar ook aan de buitenwereld, te bewijzen dat wij het terugdringen van de CO₂ uitstoot serieus aanpakken laten wij ons certificeren op de CO₂-Prestatieladder. Na toetsing en certificering stappen wij in op trede drie van de CO₂-Prestatieladder. Niveau drie betekent dat wij een goed inzicht hebben in onze CO₂ uitstoot en waar dat door wordt veroorzaakt. Daarna maken we met een stappenplan concreet inzichtelijk hoe we binnen onze organisatie de uitstoot nog verder kunnen terugdringen. Wij kijken hierbij ook naar ontwikkelingen binnen onze branche en haken aan bij goede initiatieven die onszelf en de branche schoner maakt.

Wij communiceren met regelmaat op een transparante manier over onze inspanningen met betrekking tot het terugdringen van onze CO₂ uitstoot.

Zodra wij gecertificeerd zijn is dit terug te vinden op de SKAO website

Documenten:

Energiemanagementplan referentiejaar
Communicatieplan